czrozhlas ok111

 

Varmuza   

Petr Varmuža

primáš, zpěvák, umělecký vedoucí a statutární zástupce tělesa

* 6. květen 1976, Kyjov

Svůj přirozený hudební talent s výborným folklorním rodinným zázemím rozvinul v mimořádné šíři a hloubce záběru a to nejen v lidové hudbě. Především vystudoval hru na svůj nástroj – housle na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Bohumila Smejkala. Od útlého věku byl rodiči veden k lásce k lidové hudbě, rodné zemi a jejím tradicím. Je členem vynikající rodinné Varmužovy cimbálové muziky, která reprezentuje lidovou hudbu Kyjovska. Pozoruhodných výsledků dosahuje při práci se smíšeným chrámovým sborem AMA ve Svatobořicích – Mistříně, kde uplatňuje také vlastní hudební tvorbu vycházející z církevních a lidových pramenů.. Šíři jeho hudebního záběru dokresluje jeho swingový orchestr „Eager swingers“ s nímž se věnuje převážně jazzové hudbě meziválečného období. Na ZUŠ v Dubňanech se také věnuje pedagogické činnosti. Jeho mimořádná pracovitost a dnes málo vídaná poctivost a obětavost, které by zasluhovaly rozhodně většího uznání a popularity, mu však přesto přináší velké vnitřní uspokojení a radost z hudby. Jako primáš a umělecký vedoucí BROLN působí od ledna 2016.

 

 

 

souc clenove1 

František Černý

houslista, primáš, zpěvák

* 17. červen 1961, Moravský Krumlov

Přestože absolvoval vysokoškolské vzdělání přírodovědného typu, ještě během studií mu učarovala hudba. Nejdříve se věnoval orchestrální hře na housle a violu v Helfertově orchestrálním sdružení v Brně. Od poloviny osmdesátých let jej přitáhla lidová hudba a působil postupně v několika souborech. Začalo to už během vojenské služby ve vojenských uměleckých souborech „Regrúti“ a „Jánošík“ (dnes „Ondráš“). Velkým přínosem při poznávání regionální lidové hudby bylo pro něj působení v souborech „Včelaran“ z Bílovic u Uherského Hradiště (1990 Laureát MFF ve Strážnici) a „Májek“ v Brně. Z profesionálního hlediska bylo pro něj důležité angažmá v “Kapele Petra Olivy“ a v ní spolupráce s populárním Jožkou Černým. V roce 1994 nastoupil do Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN). Zde poznal základy profesionální studiové práce, podílel se na natočení 8CD a seznámil se s celou řadou osobností folklorního světa. Hudební obzory si dále rozšiřoval v multižánrové skupině „Cimbal Classic“ cimbalisty Dalibora Štrunce. Souběžně sám začal uplatňovat své primášské a dramaturgické představy ve vlastní „Cimbálové muzice Franty Černého“ (cyklus hudebních pořadů „Putování za písničkou“ s moravskými a slovenskými folklorními osobnostmi, 2005-2006). Od roku 2007 převzal po vynikajícím primáši Jindřichu Hovorkovi vedení BROLNu. Zde začal za významné podpory bývalého primáše BROLNu a primária Janáčkova kvarteta prof. Bohumila Smejkala a ve spolupráci s Českým rozhlasem budovat novou podobu orchestru jako jeho umělecký vedoucí, primáš a později také manažer a dramaturg . Vedení orchestru a rozvíjení jeho činnosti se věnoval až do konce roku 2015, kdy ze zdravotních důvodů předal vedení orchestru Petru Varmužovi.


 Štolbová

Eva Štolbová

housle

* 29. listopad 1977, Brno

Je absolventkou brněnské konzervatoře a Ostravské univerzity - obor housle.
Po celý život se souběžně věnuje jak folklóru a tak vážné hudbě. Prošla např. cimbálovými muzikami -  Portaš, Polana, cm Jožky Černého, cm.R. Sídla, Prespolan, cm Friš. V letech 1999 - 2005 byla členkou orchestru Slezského divadla v Opavě. Od roku 2011 působí v orchestru Národního divadla v Brně, 
členem Brolnu je od roku 2007.

 

 

   

Jan Bělohlávek

housle

* 24. září 1980,

  

 

   

Josef Krystoň

housle

* 9. prosinec 1975,

  

 

   

Filip Kostelecký

housle

* 9. srpen 1975, 

  

 

   

Jan Telecký

cimbál

* 10. leden 1981, Brno

 Narodil se ve znamení  kozoroha  v rodině fotografa a pánské krejčové. Od 4 let se věnoval hře na klavír a sólovému zpěvu. Od  1.třídy si pak přibral sborový zpěv a hru na cimbál. Ikdyž vyrůstal v nemuzikantské rodině, snažil se ve všech těchto disciplínách vyniknout: 2.místo v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na klavír, 1.místo v celostátním kole soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu a  1.místo v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na cimbál. O pár let později začal navštěvovat národopisný soubor Brněnský Valášek, kde získal první zkušenosti s folklórem. Po ukončení základní školy začal studovat na Konzervatoři obor hra na klavír a později  i cimbál. Pravidelně se účastnil cimbálových festivalů a kongresů u nás, na Slovensku a v Maďarsku. Působil také jako člen filharmonického sboru a měl možnost zpívat velká díla jako Mozartovo Requiem nebo Dvořákovo Stabat Mater. Jako pianista získal 2.místo v soutěži  konzervatoří a cenu za nejlepší interpretaci skladby soudobého autora. O prázdninách se účastnil akreditovaných kurzů na JAMU. V této době nalézá cestu k významnému slovenskému pedagogovi, cimbálovému virtuózovi, panu Ľudovítu Danielovi. U mistra studoval 7 let a získal u něj potřebnou technickou zdatnost. Ve stejné době začíná hrát s cimbálovou muzikou, která doprovázela zpěváka Jožku Černého. Tato cimbálová muzika ho uchvátila zejména muzikantským umem jeho kolegů a stala se jeho „hlavní“ nebo chcete li „domácí“ muzikou. Je to cimbálová muzika Aleše Smutného, která spolupracuje se zpěvákem Karlem Hegnerem. Po ukončení studií na Konzervatoři přijal místo učitele hry na klavír a korepetitora na ZUŠ A.Muchy v Ivančicích, kde působí  dodnes. Podílel se na natočení 10 CD zejména s BROLNem, který v roce 2006 společně s primášem Jindřichem Hovorkou a pozdějším uměleckým šéfem Františkem Černým znovu zakládal.

 

 

 

Vysloužil 

Petr Vysloužil

klarinet, tárogató, zobcové flétny

* 9. srpen 1976, Brno

Jeden z nejlepších folklorních klarinetistů v ČR. Hraje však také virtuozně na tárogató a zobcové flétny. Jako hráč na tárogató je zván jako sólista na mezinárodní folklorní festivaly zejména v jihovýchodní Evropě. Vystudoval AMU v Praze a JAMU v Brně v oboru klarinet a lidové hudbě se věnuje od dětství nejprve na ZUŠ Jaroslava Kvapila, později jako člen cimbálových muzik brněnských folklorních souborů Javorníček a Portaš. Byl členem Gustav Mahler Jungent Orchestra, Národního divadla v Brně. V současné době působí kromě BROLNu (1997) také stálý člen ve Filharmonii Brno, dechovém kvintetu Parnas a v cimbálové muzice „Vonica“ z Krumvíře. Věnuje se profesionálně klasické hudbě. Byl opakovaně pozván na celosvětový tárogatový kongres do Maďarska, kde reprezentoval Českou republiku. Hraje na klarinety Luis Rossi z Chile a Tárogató Stowasser Budapest.

   

Martina Venc Matušínská

flétna

* 13. únor 1969, Karviná

Studovala ostravskou konzervatoř (1983-1987) a následně brněnskou JAMU(1987-1992).V roce 1991 se stala sóloflétnistkou Filharmonie Brno,v níž působí dodnes. Mimo to se věnuje komorní hře , spolupracuje například s Českými komorními sólisty a dalšími českými komorními tělesy a v neposlední řadě sólové hře. Vystupovala na mnoha mezinárodních hudebních festivalech, natočila pro rozhlas  Pastorální koncert Joaquina Rodriga, Sonáty pro flétnu a klavír a podílí se na mnoha hudebních projektech. Během svého uměleckého působení v Brně koncertovala nejen na evropských pódiích, ale například i v Japonsku, Uruguaji, Argentině, Jižní Koreji, Jižní Americe. Jako sólistka provedla a má v repertoáru řadu významných flétnových děl barokních (Bach, Handel, Telemann, Vivaldi), klasických (především oba Mozartovy koncerty) a děl mistrů 20stol. (Ibert, Debussy, Poulenc, Fauré, Messiaen, Borne, Martinů, Feld, Petrassi, Rodrigo- v dubnu 2005 provedla brněnskou premiéru jeho Pastorálního koncertu) a následně jej natočila pro Český rozhlas za doprovodu Filharmonie Brno pod taktovkou Petra Altrichtera.

V roce 1988 si ji vybral Jindřich Hovorka, aby hrála flétnu v BROLN, kde jsem působila do nástupu na post 1. flétnistky v Brněnské filharmonii. Byla to pro ni velká čest a folklór ve ní navždy zůstal živým. Proto jí velice potěšilo pozvání Růženky Kučerové v roce 2009 nevím to přesně znovu příležitostně již s obnoveným BROLNem vystoupit. Po definitivním odchodu Růženky Kučerové přijala nabídku Františka Černého být znovu členkou tohoto senzačního tělesa.  

 

 Pavel Trkan

Pavel Trkan

kontrabas, upravovatel lidových písní, dramaturg a člen vedení BROLN

* 14. leden 1977, Brno

   

Jiří Kašpar

viola

* 10. duben 1966, Šumperk

Se svojí první cimbálovou muzikou se seznámil v Šumperku, odkud pochází, ve svých 16 letech. Tam přešel z houslí na kontry. Dva roky vojenské základní služby trávil v tehdejším VSPT Jánošík, kde dostal velikou folklorní průpravu, zejména od slovenských muzikantů a tanečníků. Následovalo osm let v přední valašské cimbálové muzice Polajka v Rožnově pod Radhoštěm. V roce 1996 přijal nabídku VUS Ondráš na post profesionálního violisty, kde působil celých 18 let. Zde získal největší školu nejrozmanitějších sytlů hry, různých regionálních charakterů, ale také charakterů lidských. Po odchodu z Ondráše zůstal Brnu věrný. Kromě členství v BROLNu je ještě stálým členem dvou cimbálových muzik a s další, zrhuba desítkou hudebních uskupení na Jižní Moravě, spolupracuje. 

 

 

 

   

David Křivský

viola

* 27. červen 1977, Havlíčkův Brod

 


 

 

   

Anežka Jungová

violoncello

* 19. listopad 1989, Znojmo

    

Milan Zelinka

produkční, organizační ved. a II. statutární zástupce

* 29. leden 1954, Brno

 

  

 

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com